Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Oubus Oy tallentaa ja käsittelee tietoja henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti ja tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen pohjautuen.

Viimeisin muutos 13.8.2018.
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version internetsivuillamme.

Tietojen käsittelijä/Rekisterinpitäjä
Yritys: Oubus Oy
Y-tunnus: 2059013-2
Osoite: Hiltusentie 22 90620 OULU
Puhelinnumero: 0443828200
Sähköposti: oubus@oubus.fi

Rekisterin nimi
Oubus Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö
Henkilöasiakkaat:
– Etu- ja sukunimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Laskutustiedot

Yritysasikkaat:
– Organisaation nimi
– Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
– Y-tunnus ja laskutustiedot

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperusta
Kerättyjä ja kerättäviä tietoja käytetään yrityksen palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitamiseen ja yhteydenottoihin, markkinointiin ja muihin mahdollisiin palvelujen tarjoamista mahdollistaviin toimenpiteisiin. Kerättyjä ja kerättäviä tietoja säilytetään asiakasrekisterissä ja sähköpostissa.

Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen perusteena on aina rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde,  sopimussuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai suostumus rekisteriin antamalla lupa rekisterinpitäjän ottaa yhteyttä asiakkaaseen.


Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden suoraan yritykselle luovuttamat tiedot tai yhteydenottolomakkeilla yrityksen nettisivujen kautta.

Rekisterin tietolähteet
Oubus kerää tietoja suoraan asiakkailta, palvelun käyttäjiltä, nettisivuilla yhteydenottaneilta ja muita kautta (esim. Sosiaalinen media) yhteyttä ottaneilta potentiaalisilta asiakkailta.
Nettisivut keräävät mahdollisesti myös muita tietoja, kuten sijainti, selain tai yhteyslaitetieoja, mutta niitä ei yhdistetä rekisterissä oleviin tietoihin.

Tietojen säilytys, käyttö ja luovutukset
Oubus Oy:n keräämiä henkilötietoja voidaan käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin:
– Palvelun ylläpito
– Sisällön tai mainonnan kohdistaminen
– Asiakkaille tiedottaminen palveluista, ja muusta yrityksen toiminnasta
– Kerättyjen tietojen analysoiminen ja järjestely
Palveluntarjoajalla on osin mahdollisuus jakaa joitain tunnistetietoja kolmannen osapuolen markkinointia tarjoavien yrityksen käyttöön, jos se on tarkoituksenmukaista.
Emme vastaa kolmannelle osapuolelle tarjottujen käyttäjätietojen väärinkäytöksistä tai virheellisyyksistä.
Esimerkiksi luovutamme tiedot kolmannelle osapuolelle, kun käytämme erilaisia sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Niihin tallennettavat yleisemmät tiedot ovat nimi, yritys, sähköpostiosoite.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat salasanoin ja yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Paperilla ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin ei ole pääsyä asiattomilla.
Ainoastaan yrityksen tietyillä toimihenkilöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.
Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus- ja korjaamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista tai rajoittaa niiden käyttöä esimerkiksi markkinointiin.
Jos henkilö haluaa muokata tai poistaa palveluun tallennettuja tietoja, tulee hänen olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Yhteystiedot löytyvät selosteen kohdasta 1.

Scroll to Top
Vieritä ylös