KAMERAVALVONTA

Osassa  linja-autoissamme käytetään tallentavaa kameravalvontaa.

Kameravalvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä  matkustajien ja kuljettajien turvallisuus. Kameravalvonnalla torjutaan häiriöitä ja ilkivaltaa. Lisäksi kuvatallenteita voidaan käyttää rikosten selvittämiseen, suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.

Valvonnan Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä: Oubus Oy

2. Rekisteriasioita hoitava vastuuhenkilö: Ronja Lindeman

3. Rekisterin nimi: Oubus Oy:n kameravalvontarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus: Kameravalvonnan tarkoituksena on varmistaa matkustajien, henkilöstön ja kuljettajien turvallisuus. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Työnantajalla on lisäksi oikeus käyttää rekisterin tietoja työtapaturmien, vahinkojen, vaara- ja uhkatilanteiden selvittämisessä sekä muissa yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 16-17 pysäkän mukaisissa tilanteissa. 

5. Rekisterin pitämisen perusta: Kameravalvonnalla on tarkoitus varmistaa ja lisätä niin henkilöstön kuin matkustajien turvallisuutta linja-autoissa. Sen lisäksi kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. 

6. Rekisterin tietosisältö: Valvontakameroiden kuvatallenne muodostuu linja-autoissa olevien valvontakameroiden kuvatallenteista. Kuvan lisäksi tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta sekä kuvan tapahtumien yksilöintitiedot kuten päivämäärä ja kellonaika.  

7. Rekisterin suojaaminen: Tallennus perustuu digitaaliseen järjestelmään, jossa tallentimeen tallenetuu automaattisesti valvontakameroiden kuvaamat materiaalit. Tallentimiin on pääsy vain rekisterin vastuuhenkilöllä ja yrityksen toimitusjohtajalla. Tietoja ei siirretä tai tallenneta erillisille palvelimelle ilman syytä. Tiedot tuhotaan automaattisesti ylikirjaamalla päälle. 

8. Tietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen: Kameravalvonnan tallenteita käytetään ainoastaan tarvittaessa lainsäädännön sallimissa puitteissa. Linja-autoissa kuvatut tallenteet säilyvät 1-2 viikon ajan tallentimilla. Tiedot tuhoutuvat automaattisesti ylikirjautumalla. Jos selvityksessä on jokin tapahtuma, voidaan tallenteita niiltä osin säilyttää pidempään, tapahtuman selvityksen ajan. 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Kuvatallenteita voidaan luovuttaa Suomen poliisille rikosepäilytapahtumissa. Tallenteita ei säännönmukaisesti luovuteta muille ulkopuolisille tahoille, ilman syytä ja perusteluja. 

10.Rekisteröidyn tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on aina tarkastusoikeus. Tarkastuspyynnöt tulee esittää rekisterin vastuuhenkilölle ja ne käsitellään kahden viikon kuluttua saapumisesta.

Oubus Oy
2059013-2
Hiltusentie 22
90620 OULU
044 3828 200
oubus@oubus.fi

 

Scroll to Top
Vieritä ylös